Ομαδική έκθεση Καλλιτεχνών

Τα Σημάδια
του Αιγαίου

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….