ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
1η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΨΑΛΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΨΙΘΥΡΟΙ ΔΕΝΤΡΩΝ – ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΦΩΣ

……………………………..

…………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………..

……………………………..

…………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………..

……………………………..

…………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………..

……………………………..

…………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………..