ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΨΑΛΤΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

ΜΩΣΑΪΚΟ ΤΕΧΝΩΝ

……………………………..

…………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………..

……………………………..