ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΨΑΛΤΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

ΤΕΧΝΗ ΕΝΑ
ΤΑΞΙΔΙ ΨΥΧΗΣ

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….