ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΨΑΛΤΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

ΤΕΧΝΗ-ΣΚΕΨΗ-ΑΦΗΓΗΣΗ

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….