Καθρέφτες

Η θάλασσα, όπως καθρεφτίζεται μέσα στην ψυχή μας.