ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΨΑΛΤΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

NGFL 6

……………………………..

…………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………..

……………………………..