ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΨΑΛΤΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΥ

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….