ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΨΑΛΤΗ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ
AMOS ΗΤΑΝ…